+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Praca kierowców zawodowych w transporcie drogowym jest specyficzna, wymaga prawidłowego rozliczenia czasu tej pracy. Spowodowane jest to kwestią właściwego wynagrodzenia pracowników mobilnych, poprawy warunków ich pracy, a także koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa drogowego poprzez właściwe odbieranie przerw i odpoczynków przez kierowców. Ustawa o czasie pracy kierowców oraz Kodeks pracy nakładają obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego z kierowców.

Prawidłowa analiza czasu pracy

Pracodawca zgodnie z Art. 25. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców zatrudniony na podstawie umowy o pracę w formie:

 • zapisów na wykresówkach;
 • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności

Składniki ewidencji

Należy również pamiętać o składnikach ewidencji charakterystycznych dla pracy kierowcy, wykonywanych w ramach obowiązków zaliczanych do czasu pracy:

 • dyżury,
 • nieusprawiedliwione przerwy w czasie prowadzenia pojazdu,
 • godziny pracy w nocy, niedziele i święta,
 • godziny nadliczbowe

Wszystkie te czynniki tworzą prawidłową ewidencję czasu pracy, dzięki której możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia pracownika.

 

Do czego potrzebna jest ewidencja czasu pracy?

Prawidłowo sporządzona ewidencja czasu pracy zapewnia bezpieczeństwo prawne nie tylko podczas kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Transportu Drogowego, ale także pozwala właściwie udokumentować zasady rozliczenia pracy kierowcy w razie ewentualnych sporów sądowych.

Rozliczanie diet, delegacji

Wynagrodzenie kierowcy to nie tylko pensja zasadnicza. Składają się na nie bowiem także dodatkowe świadczenia, takie jak rozliczanie diet i ryczałtów noclegowych za krajowe i zagraniczne delegacje kierowców.
Dieta stanowi należność przysługującą pracownikowi z tytułu podróży służbowej,  ma ona za zadanie pokrycie związanych z wyżywieniem.

Podróż służbowa kierowcy zawodowego to każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza siedzibę pracodawcy lub inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Konsekwencją wykonywania pracy w podróży służbowej jest obowiązek pokrycia kosztów związanych z tą podróżą.

Dietę wypłaca się w przypadku podróży krajowej w wysokości 30 zł za dzień podróży służbowej. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę dieta jest pomniejszana w przedziałach od 8 do 12 godzin oraz powyżej 12 godzin. Jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi bezpłatne całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) na czas podróży służbowej, dieta nie zostaje wypłacona.

Wysokość diety za podróż zagraniczną zależy od państwa, do którego pracownik został oddelegowany lub od uwarunkowań i przepisów w danym przedsiębiorstwie.

Ryczałt noclegowy

Kierowcy będącemu w podróży służbowej przysługuje ryczałt za nocleg.

Ryczałt noclegowy przysługuje kierowcy jeżeli:

 • pracodawca nie zapewnia bezpłatnego noclegu w kabinie ciężarówki,
 • pracodawca nie wskazał w umowie o pracę, regulaminie wynagrodzeń lub innym dokumencie wewnątrzzakładowym, że nie będzie wypłacał ryczałtu noclegowego.

ROZLICZANIE KIEROWCÓW

do i powyżej  3,5 tony (w tym: BUSY)
ZADZWOŃ: 733 339 337ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ, PŁACA MIMINALNA
Praca kierowców zawodowych w transporcie drogowym jest specyficzna, wymaga prawidłowego rozliczenia czasu tej pracy. Spowodowane jest to kwestią właściwego wynagrodzenia pracowników mobilnych, poprawy warunków ich pracy, a także koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa drogowego poprzez właściwe odbieranie przerw i odpoczynków przez kierowców. Ustawa o czasie pracy kierowców oraz Kodeks pracy nakładają obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego z kierowców.

Prawidłowa analiza czasu pracy

Pracodawca zgodnie z Art. 25. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców zatrudniony na podstawie umowy o pracę w formie:

 • zapisów na wykresówkach;
 • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności

Składniki ewidencji

Należy również pamiętać o składnikach ewidencji charakterystycznych dla pracy kierowcy, wykonywanych w ramach obowiązków zaliczanych do czasu pracy:

 • dyżury,
 • nieusprawiedliwione przerwy w czasie prowadzenia pojazdu,
 • godziny pracy w nocy, niedziele i święta,
 • godziny nadliczbowe

Wszystkie te czynniki tworzą prawidłową ewidencję czasu pracy, dzięki której możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia pracownika.

Do czego potrzebna jest ewidencja czasu pracy?

Prawidłowo sporządzona ewidencja czasu pracy zapewnia bezpieczeństwo prawne nie tylko podczas kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Transportu Drogowego, ale także pozwala właściwie udokumentować zasady rozliczenia pracy kierowcy w razie ewentualnych sporów sądowych.

Rozliczanie diet, delegacji

Wynagrodzenie kierowcy to nie tylko pensja zasadnicza. Składają się na nie bowiem także dodatkowe świadczenia, takie jak rozliczanie diet i ryczałtów noclegowych za krajowe i zagraniczne delegacje kierowców.
Dieta stanowi należność przysługującą pracownikowi z tytułu podróży służbowej,  ma ona za zadanie pokrycie związanych z wyżywieniem.

Podróż służbowa kierowcy zawodowego to każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza siedzibę pracodawcy lub inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Konsekwencją wykonywania pracy w podróży służbowej jest obowiązek pokrycia kosztów związanych z tą podróżą.

Dietę wypłaca się w przypadku podróży krajowej w wysokości 30 zł za dzień podróży służbowej. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę dieta jest pomniejszana w przedziałach od 8 do 12 godzin oraz powyżej 12 godzin. Jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi bezpłatne całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) na czas podróży służbowej, dieta nie zostaje wypłacona.

Wysokość diety za podróż zagraniczną zależy od państwa, do którego pracownik został oddelegowany lub od uwarunkowań i przepisów w danym przedsiębiorstwie.

Ryczałt noclegowy

Kierowcy będącemu w podróży służbowej przysługuje ryczałt za nocleg.

Ryczałt noclegowy przysługuje kierowcy jeżeli:

 • pracodawca nie zapewnia bezpłatnego noclegu w kabinie ciężarówki,
 • pracodawca nie wskazał w umowie o pracę, regulaminie wynagrodzeń lub innym dokumencie wewnątrzzakładowym, że nie będzie wypłacał ryczałtu noclegowego.