+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

WPHI Ambasady RP w Hadze poinformował, że Holandia nie zmieniła swojego dotychczasowego stanowisko odnośnie do stosowania przepisów regulujących płacę minimalną również do transportu międzynarodowego oraz kabotażu.

Zmianie nie uległo również stanowisko, zgodnie z którym do przewoźników zagranicznych zastosowania nie znajduje holenderski układ zbiorowy pracy dla branży transportowej (tzw. CAO), co oznacza, że stosować należy stawki wynikające z ogólnych przepisów, a nie te, przewidziane tzw. CAO.

W ubiegłym tygodniu miała miejsce w Brukseli Rada ds. Konkurencyjności, na której poszczególne kraje przedstawiały swoje stanowiska m.in. w sprawie transportu.

Nie można zatem wykluczyć, że podejściu rządu holenderskiego nie ulegnie zmianie.

Jednakże do czasu opublikowana oficjalnego stanowiska przez Holandię, informacje przedstawione przez WPHI Ambasady RP w Hadze pozostają aktualne.

Poprzednie Informacje:

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie WPHI Ambasady RP w Hadze w dniu 26.01.2017 TUTAJ INFORMACJA , płaca minimalna w Holandii w sektorze transportu ma zastosowanie do przewozów kabotażowych oraz międzynarodowych. Na czas rozstrzygnięcia wątpliwości w Komisji Europejskiej wyłączony z przepisów jest tranzyt.

Najważniejsze informacje w skrócie:

  • Obowiązki: zgodnie z informacją przekazywaną przez nas wcześniej polskie firmy świadczące usługi transgraniczne powinny wyznaczyć osobę kontaktową i dane tej osoby przekazać pracownikom delegowanym do pracy na terenie Królestwa Niderlandów. Zgodnie z art. 7 ustawy WAGW EU w razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe do tej osoby. W/w zasada obowiązuje do czasu pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU.
    Warto też wyposażyć kierowców w formularz A1 (potwierdzający odprowadzanie w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne). Obecnie brak jest innych wymogów formalnych.
    Otrzymaliśmy również od Ambasady informacje, że termin pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU nie jest znany, a obecnie prowadzone są prace nad systemem informatycznym dotyczącym m.in. zgłoszeń oddelegowania
  • Płaca minimalna:  w przypadku sektora transportowego, od 1 stycznia 2017 r. układy zbiorowe (CAO) nie obowiązują dla całej branży transportowej, a dla zagranicznego przewoźnika zastosowanie mają jedynie ogólne przepisy o płacy minimalnej. Stawka wg. ogólnych przepisów jest zależna od wieku pracownika oraz tygodniowej ilości godzin pracy, najczęściej będzie wynosić 8,96 euro:

Stawka placy minimalnej Holandia
Z uzyskanych nieoficjalnych informacji wynika, że w praktyce nie jest możliwe wszczęcie kontroli przez służby holenderskie. Potwierdza to m.in. fakt, że ustawa WAGW EU nie została w pełni wdrożona tzn. obecnie brak jest konieczności zgłaszania kierowców czy też posiadania dokumentów dotyczących płacy w pojeździe.