+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

W krakowskim Ogrodzie Botanicznym otwarto zmodernizowaną zabytkową szklarnię, zwaną Holenderką. Przebudowa oraz modernizacja budynku, mieszczącego największą w Polsce kolekcję storczyków, była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Regionalnego na lata 2014-2020.

Od dziś wyremontowana storczykarnia będzie dostępna dla gości przez cały sezon. Holenderka, która powstała w 1954 roku, wpisana jest do rejestru zabytków. Zgromadzona w niej kolekcja składa się z ponad 350 gatunków i odmian storczyków z całego świata. 

Aby stworzyć jak najlepsze warunki dla roślin w szklarni oraz dla turystów, którzy będą odwiedzać ogród, zdecydowano się na wprowadzenie do historycznego obiektu nowoczesnych technologii.

Prace modernizacyjne trwały dwa lata i polegały na rozebraniu szklarni, a następnie postawieniu jej od nowa. Holenderka została podwyższona, ale zachowano jej historyczną formę. Zastosowano optymalne rozwiązania budowlane, w postaci odpowiednich materiałów izolujących o najwyższej jakości. Powstał też system automatycznego sterowania klimatem, aby zmniejszyć energochłonność szklarni i pozwolić na utrzymanie wewnątrz właściwej temperatury i wilgotności.

Nowo powstały ciąg komunikacyjny oraz rozmieszczenie kolekcji na specjalnych stołach, pozwoli gościom na swobodne poruszanie się wśród ekspozycji i zachowanie odpowiedniej pielęgnacji roślin.

Dofinansowanie modernizacji Holenderki ze środków RPO WM na lata 2014-2020 wyniosło ponad 4,1 mln zł.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl