+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Sprawdź naszą dostępność dla osób niepełnosprawnych i zobacz jakie działania podejmujemy aby wciąż się doskonalić.

Robimy wszystko, aby osoby z niepełnosprawnością, czuły się u nas jak najbardziej komfortowo i na równi z innymi miały dostęp do udziału, zrozumienia i skorzystania z efektów Funduszy Europejskich.

Nasze standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób: mających trudności w poruszaniu się, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną.

Poznaj dostępne miejsca w Małopolsce, które zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich oraz dokumenty dotyczące dostępności.

Sprawdź w zakładce Fundusze Europejskie bez barier.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/fundusze-europejskie-bez-barier-2