ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Francja wprowadziła opłatę za SIPSI

16 maja 2017

5 maja 2017r. we Francji został opublikowany Dekret nr 2017-751 z 3 maja 2017r., wprowadzający opłatę za korzystanie z SIPSI – elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych do Francji.

Opłata ma wynosić 40 euro za każdego delegowanego pracownika.  Zgodnie z opublikowanym dokumentem opłata ma wejść w życie nie później niż 1 stycznia 2018r., po opublikowaniu właściwego aktu wykonawczego.

Dokument Dekretu można zobaczyć klikając w Décret n° 2017-75.