+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Fiskus prześwietli operacje finansowe przedsiębiorców. Dzięki temu będzie mógł przeciwdziałać wykorzystywaniu banków czy SKOK-ów do wyłudzeń skarbowych. Projektem odpowiedniej ustawy zajmą się ministrowie.

Tak zwany STIR, czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej ma monitorować konta firm w bankach czy SKOK-ach. Ma on skuteczniej informować o podejrzanych transakcjach mogących świadczyć o wyłudzeniach skarbowych. W tym celu Krajowa Administracja Skarbowa będzie współpracować z Krajową Izbą Rozliczeniową. Jednocześnie banki i SKOK-i będą musiały przekazywać informacje stanowiące tajemnicę bankową. Projekt zakłada możliwość blokady rachunku przedsiębiorcy maksymalnie na 72 godziny.

Nowa regulacja ma też ujawnić przedsiębiorców skreślonych z rejestru VAT. Dzięki temu pozostałe podmioty będą mogły uchronić się przed przyjęciem od nich faktury.

Analiza ma być prowadzona przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jednostka analityczna Krajowej Administracji Skarbowej ma liczyć 55 pracowników.

W Ocenie Skutków Regulacji do projektu zapisano, że w ciągu 10 lat od wejścia w życie przepisów do budżetu wpłynie ponad 47 miliardów złotych.

Ministerstwo Finansów szacuje, że zanim zaczęto uszczelniać system podatkowy tak zwana luka VAT, czyli równica między planowanymi a faktycznymi wpływami z tego podatku wynosiła około 43 miliardów złotych. To dane z 2013 roku. Według nich skala wyłudzeń VAT może sięgać ponad 15 miliardów złotych.

Rząd zajmie się również projektem budżetu na przyszły rok, strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych czy Centralnym Portem Komunikacyjnym. Początek posiedzenia Rady Ministrów zaplanowano na godzinę 12.

Źródło: www.bankier.pl