+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Zielony Pierścień Tarnowa działającej na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

„Małe projekty”
„Odnowa i rozwój wsi”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 31 grudnia 2013 r. do 28 stycznia 2014 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów w godz. od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa www.lgdzpt.pl .

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa www.lgdzpt.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa, miejscowość: Skrzyszów 335 A , 33-156 Skrzyszów, w godz. od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Wysokość dostępnych środków w 2013 roku (drugi nabór) na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi” wynosi: 819 304,22 zł.

Wysokość dostępnych środków w 2013 roku (drugi nabór) na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi: 1 017 361,60 zł.

Konkurs dla Małych projektów dotyczy przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 opracowanej dla Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa pod nazwą:
– Przedsięwzięcie III: Szlak pielgrzymkowy i historyczny,
-Przedsięwzięcie IV: Promocja rozwiązań ekologicznych i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
– Przedsięwzięcie VI: Rekreacja, kultura i nauka dla dzieci i dorosłych.

 

Wysokość dostępnych środków w 2013 roku, na operacje w ramach naboru tematycznego z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, wynosi: 403 137,86 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia – Zielony
Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 014 6326345.