+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Jesteś zainteresowany szkoleniem dofinansowanym w zakresie języka angielskiego lub technik ICT, znajdź już dzisiaj projekt skierowany właśnie do Ciebie. Rekrutacje już ruszyły – spiesz się bo zainteresowanie jest naprawdę duże.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił właśnie listy rankingowe w ramach działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Poniżej przedstawiany projekty obecnie realizowane

Instytucja

Adres Instytucji

Nazwa projektu

Grupa docelowa

Zakres projektu

IT Grzegorz Chojnacki

Powstańców 27, 05-870 Błonie

Wzrost umiejętności komputerowych mieszkańców województwa małopolskiego w wieku po 50 roku życia

180 osób po 50 roku życia z co najwyżej średnim wykształceniem (90K i 90M).

Szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL Start i Core 12 gr * 15 os.

ICT Artur Olesiński

Bieniewicka 53, 05-870 Błonie

I Ty na kursie ICT!

UP to 120 osób po 50 roku życia z wykształceniem co najwyżej średnim (60K i 60M) z woj. małopolskiego.

Szkolenia komputerowe z certyfikatem ECDL Start i Core 8gr * 15 os.

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA

Polska 8a, 12-100 Szczytno

ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego!

BO to 120 os po 50 roku życia z wykształceniem co najwyżej średnim (60K,60M) z woj. małopolskiego.

Szkolenia komputerowe ECDL Start i Core 8gr * 15os.

COMMA Piotr Ujma

Wolności 106, 42-244 Mstów

Aktywni 50+.

BO to 108 osób (54K,54M)w wieku 25-64 l. z terenów powiatu krakowskiego

Kurs języka angielskiego A1, A2.

SEKA S.A.

Paca 37, 04-386 Warszawa

ECDL- Aktywna przyszłość

BO to 150 (90K,60M)osób z woj. małopolskiego w wieku 50-64 l. oraz osoby powyżej 64 lat pod warunkiem, że zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po projekcie.

Szkolenia ECDL Start i Core.

INTERLOGOS S.C. ANNA OLEJNICZAK, JAROSŁAW OLEJNICZAK

Mielczarskiego 25, 97-400 Bełchatów

Czas na wiedzę! Certyfikat TELC dla mieszkańców powiatu olkuskiego.

BO to 264 (132K/132M) osób z powiatu olkuskiego w wieku 25-64l.

Szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1 i A2.

Eurobook.pl Sp. z o.o.

Trójpole 7, 61-693 Poznań

Przyłącz się. Komputerowy zawrót głowy w powiecie oświęcimskim.

BO to 300 osób (150K,150M) w wieku 25-64 l. z powiatu oświęcimskiego.

Kurs komputerowy z ECDL Start 30 gr * 10 os.

CNJA Edukacja – Witold Szaszkiewicz Spółka jawna

Mieszka I 32, 31-436 Kraków

Kompetencje to podstawa.

Projekt skierowany jest do 162 osób zamieszkujących obszary wiejskie i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców – z terenu powiatu chrzanowskiego. Jako „obszary wiejskie” rozumie się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, czyli obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko–wiejskiej. Ponadto konieczne jest by były to osoby powyżej 25 roku życia (na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 25 lat- co jest liczone od dnia 25’tych urodzin), posiadające wykształcenie co najwyżej średnie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach.

***Szkolenie językowe w wymiarze 180 h. z j. ang (8gr po 12 os/gr) i j. niem (3gr po 12 os/gr) na poziomie A,B lub C wg ESOKJ (j.angielski:2gr w Alwerni, 4 gr w Libiążu, 2 gr -w Gminach Babice i Trzebinia. J.niemiecki- 2gr -Libiąż i 1gr – w Gminie Chrzanów). ***Szkolenie komputerowe na poziomie ECDL START (Podstawy technik informatycznych, Użytkowanie komputerów, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne).

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej

Wólczańska 210, 90-531 Łódź

ECDL START

BO 180 osób 25-64 l. z woj. małopolskiego.

Kurs ECDL Start.

BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej

Wólczańska 210, 90-531 Łódź

50+ na START

BO to 180 osób w wieku 50+ z woj. małopolskiego.

Kurs ECDL Start.

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

Żabiniec 68, 31-215 Kraków

Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości Małopolski

Projekt jest skierowany do 332 K i 268 M uczestniczących z własnej inicjatywy w kursach, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. małopolskiego, należących do grupy wiekowej 25-64 l. Ponadto, wszyscy uczestnicy będą posiadać wykształcenie co najwyżej średnie. Preferowane będą (po 1 punkcie preferencyjnym za cechę) osoby: – bezrobotne lub bierne zawodowo, – z terenów wiejskich (TERYT), – posiadające wykszt. poniżej średniego, – z grupy wiekowej 50-64 oraz – kobiety sprawujące opiekę nad dziećmi/osobami zależnymi.

Kurs ICT na poziomie ECDL Core obejmujący 7 modułów: – podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, – użytkowanie komputerów, – przetwarzanie tekstów, – arkusze kalkulacyjne, – bazy danych, – grafika menedżerska i prezentacyjna, – przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

SEKA S.A.

Paca 37, 04-386 Warszawa

Kompetencje ICT Małopolan-projektują przyszłość

116 osób w wieku 25-64 oraz osoby powyżej 64 r.ż. pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Osoby uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. małopolskiego.

Szkolenia ECDL Start i ECDL Core

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra

Św. Wojciech 22/24, 61-749 Poznań

Kompetencje ICT dla 50+

BO to 140 osób w wieku 50+ z woj. małopolskiego.

Szkolenie z ECDL Start.

Lincoln Piotr Misiewicz

Karmelicka 29, 31-131 Kraków

Angielski szansą na lepszą pracę

Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 50 r.ż. (do 64 r.ż.) posiadających wykształcenie co najwyżej średnie, zamieszkujących w rozumieniu KC w Małopolsce na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców, chcących z własnej inicjatywy uczestniczyć w kursach językowych.

Kursy języka angielskiego.

Małopolskie Centrum Edukacji Rafał Leśniak

Kliszczaków 1, 34-700 Rabka-Zdrój

Akademia 50plus – szkolenia ICT i językowe dla osób po 50 roku życia

BO to 240 osób w wieku 50-64 z woj. małopolskiego.

Szkolenia z języka angielskiego i ECDL Start.

Fundacja Ekspert-Kujawy

Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław

Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce

Projekt skierowany jest do 160 osób fizycznych, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys mieszkańców woj. małopolskiego. Grupę docelową stanowić będą wyłącznie osoby w wieku 50-64 lat, które z własnej inicjatywy zamierzają uczestniczyć w kursach komputerowych. Wszyscy uczestnicy projektu będą posiadać co najwyżej średnie wykształcenie.

Kursy z zakresu ICT – nowe umiejętności i kompetencje.

PERSONA Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy

Lotnicza 60, 88-100 Inowrocław

Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa małopolskiego

Proj. skierowany do 190os. wyłącznie w wieku 50-64l (kryt. strateg.) zamiesz. w woj. małopolskim, na obsz. wiejskich i/ lub miastach do 50 tys. mieszk. t.j. z wyłącz. 3 miast (m. Kraków. m. Tarnów i m. Nowy Sącz).

ECDL START – nowe umiejętności i kompetencje.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Piłsudskiego 95, 51-016 Wrocław

ECDL szansą dla Małopolan i małopolskiego rynku pracy.

Grupa docelowa: osoby dorosłe (90 kobiet, 180 os.) pow. 50 r.ż. z województwa małopolskiego (uczą się, pracują lub zamieszkują województwo zgodnie z KC) z własnej inicjatywy uczestniczące w szkoleniach i kursach, o czym oświadczą w deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Przeprowadzenie szkoleń z ECDL START dla grupy 180 os. z woj. małopolskiego.

Perfect English

Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz

Język angielski do pracy

Wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe w wieku 25-64, bez względu na płeć, rasę, wyznanie, stopień niepełnosprawności. Projekt skierowany jest do osób, które posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie powiatu nowosądeckiego, zamieszkujących na obszarach wiejskich (rozumianych zgodnie z definicją GUS) i/lub w miastach do 50 tysięcy mieszkańców.

szkolenie z języka angielskiego

Sądecka Izba Gospodarcza

Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

e-akademia – podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT

Projekt skierowany jest do 264 osób zamieszkujących obszary wiejskie i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców – z terenu województwa małopolskiego. Jako „obszary wiejskie” rozumie się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, czyli obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko–wiejskiej. Ponadto wsparcie przeznaczone jest dla osób powyżej 50 roku życia (na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 50 lat- co jest liczone od dnia 50’tych urodzin- i jednocześnie nie ukończyli 65 lat, co jest liczone włącznie do dnia poprzedzającego dzień 65’tych urodzin), posiadające wykształcenie co najwyżej średnie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach ICT. Do wsparcia mogą kwalifikować się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Szkolenie komputerowe na poziomie ECDL START.

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. zo.o.

Łężce 23, 30-614 Kraków

Nowe Horyzonty – szkolenia komputerowe dla osób 50 +

Projekt skierowany jest do 816 osób zamieszkujących teren województwa małopolskiego powyżej 50 roku życia (na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 50 lat- co jest liczone od dnia 50’tych urodzin- i jednocześnie nie ukończyli 65 lat, co jest liczone włącznie do dnia poprzedzającego dzień 65’tych urodzin), posiadające wykształcenie co najwyżej średnie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach komputerowych. Do wsparcia mogą kwalifikować się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Szkolenie komputerowe na poziomie ECDL START.

Studium Nauczania Języków Obcych „Teddy Bear”

Krakowska 2, 33-100 Tarnów

Angielski na luzie, krok po kroku-cierpliwie

Projekt skierowany jest do84osób(49K,35M) z terenów wiejskich oraz miast do50 tys. w wieku 25-64l z wykształceniem co najwyżej średnim, 49K(61%)35M(39%),które z własnej woli, chciałyby podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności językowe. Liczba oraz podział % uczestników i uczestniczek wynika z analizy problemu równości płci na w/w terenie, które swym zasięgiem obejmuje projekt :tarnowski, brzeski i dąbrowski

Szkolenie językowe z j.angielskiego-stawki jednostkowe Szkolenie odbędzie się w oparciu o stawki jednostk.(woj. małopolskie osoby pełnosprawne 551,64 zł/osoba) W ramach której zapewnione są wykładowca i sala. Szkolenie skierowane jest do 84osób (49K35M). Osoby te zostaną podzielone na 7grup po 12os. Szkolenie skierowane jest do osób pragnących podnieść znajomość j.angielskiego do pełnego poziomu kompetencji językowych . Grupy te zostaną podzielone w zależności od stopnia znajomości języka i ich trwania: Grupa I 36 osób zostanie podzielone na3grx12 osób x60hx 4sem=240hStart zajęć 01.11.2013 do 31.12.31Stanowic ją będą osoby na zaliczonym poziomie”początkujący”,A2 .Osoby te ukończą kursy zaliczeniem oraz zewnętrznym egzaminem (potwierdzone certyfikatemTELC)na poziomach A2,B2 Szkolenia odbywać się będą w syst. wieczorowym w każdym miesiącu 2 X w tyg X 2h oraz w 1 sobotę każdego mc 4 h Obiektywna weryfikacja zdobytej wiedzy nastąpi w oparciu o bezstronny egzamin TELC i zewnętrznego egzaminatora, który odbędzie się w 2 połowie XII 2014 r Grupa II -36 osób zostanie podzielone na3grx12 osób x60h x2 sem.=120h Start zajęć od 06.01.2014do 31.12.2014. Grupę tę stanowić będą osoby zgłaszające się ze znajomością j. angielskiego na poz. A1B1.Osoby te ukończą kursy zaliczeniem oraz wewnętrznym egzaminem (potwierdzone certyfikatemTELC)na pełnych poziomach A2,B2.Szkolenia odbywać się będą w systemie wieczorowym w każdym miesiącu 2 X w tyg X 2h Obiektywna weryfikacja zdobytej wiedzy nastąpi w oparciu o bezstronny egzamin TELC i zewnętrznego egzaminatora,który odbedzie się w 2 połowie XII 2014 r Grupa III-12 osób X 1 sem. X 60h -60h Start 03.01.2014 do 31.12.2014 Grupę tę stanowić będą osoby znające język na poziomie A1 chcące zakończyć kurs zaliczeniem wewnętrznym i egzaminem (potwierdzone certyfikatemTELC)na pełnym poziomie A2. Szkolenia odbywać się będą w systemie wieczorowym w każdym miesiącu 1X w tyg X 2g.l .Egzamin odbędzie się w II połowie XII.2014Program szkoleń opiera się na najefektywniejszych metodach nauczania oraz na ICT czyli wykorzystaniu nowoczesnych technologii – Internetu, komputera, sprzętu audio-video. Uatrakcyjni to proces uczenia oraz przyczyni się do powstania społeczeństwa informacyjnego Zajęcia odbywać się będą o założenia neurodydaktyki uwzględniające specyfikę uczenia osób dorosłych. Wykorzystane zostaną zajęcia aktywizujące polegające na prezentowaniu wybranych zagadnień samodzielnie(tzw.metoda LDl ;uczenie przez nauczanie trakcie zajęć uczestnikom gr I i na zajęciach odbywających się w sobotę 4 h zostaną zapewnione napoje : kawa, herbata, woda, oraz poczęstunek (drożdżówka) Wskaźniki produktów projektu: Zadanie I Szkolenie językowe z j.angielskiego-stawki jednostkowe wartość -125773,92 zł a)liczba osób w wieku 25-64l z wykształceniem co najwyżej średnim z terenów wiejskich i miast do 50 tys.mieszk, które uczestniczyły w zajęciach z j. angielskiego – 84 (49K,39M)b)liczba godzin obytych zajęć z j. angielskiego – 1140hc)liczba osób które zakończyły egzaminy z wynikiem pozytywnym –potwierdzone certyfikatem TELC 84(49K,39M)” />

MJP INVESTMENTS PAYNE MATTHEW

Rynek 29, 32-400 Myślenice

Języki i IT bramą do lepszej przyszłości

Grupę docelową stanowić będzie 570 UP (297K i273M), os. po 25 r.ż., pracujących, bezrob. lub nieakt. zawod. z max śr. wykształceniem, zam., uczących lub pracujących (w roz. KC) na ter. województwa małopolskiego w miastach do 50 tyś. i na ter. wiej., uczestn. w szkol. z języka angielskiego lub języka niemieckiego lub szkol. komp. ECDL START.

Szkolenia językowe: język angielski lub język niemiecki – poziomy A1-A2, B1-B2 oraz szkolenia komputerowe – ECDL START.

Firma „Konstat” Witold Borowski

Podwisłocze 26, 35-309 Rzeszów

Małopolska cyfrowa wieś

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa małopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze WM w rozumieniu przepisów KC, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze WM). KR. REKRUTACJI: 1. 132 uczestników projektu (UP) w wieku 25-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, w tym: a) 60K/72M, b) 100% osób z wykształceniem co najwyżej średnim, c) 100% osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, d) status uczestnika: – osoby bezrobotne – 19K/17M – osoby zatrudnione – 41K/55M – do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Szkolenia z ECDL Start

Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang

Kuźnicy Kołątajowskiej 4, 31-234 Kraków

Akademia językowa 50+

BO to 240 osób z woj. małopolskiego w wieku 50+.

Kursy języka angielskiego.

Małgorzata Wyrwińska-Cieślak, Małopolskie Centrum Współpracy, Edukacji i Doradztwa

ul. Majowa 7, 31-464 Kraków

ZINFORMATYZOWANI 50+ – komputer oknem na świat

BO to 200 osób z powiatu tarnowskiego w wieku 50+.

Kurs ECDL Start.

Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang

Kuźnicy Kołątajowskiej 4, 31-234 Kraków

Angielski w Małopolsce

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 24-64 lat z terenu województwa małopolskiego.

Szkolenia z języka angielskiego.