+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

CZAS PRACY KIEROWCY

Rozliczanie Kierowców zawodowych (TIRY, CIĘŻARÓWKI) i powyżej  3,5 tony (w tym: BUSY)

tel: 733 339 337DLA NASZYCH KLIENTÓW

CO OBEJMUJE CZASU PRACY KIEROWCY? - ROZWIŃ!

 • ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w porze nocnej oraz niedzielę i święta,
 • analizę czasu jazdy, przerw i odpoczynków,
 • przygotowanie raportów z wykroczeń, aktywności, nadgodzin i godzin nocnych, wykazu brakujących danych cyfrowych oraz tarcz tachografu, wymaganych zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu,
 • wskazówki dla kierowców celem wyeliminowania nieprawidłowości,
 • skanowanie wykresówek tachografu analogowego (archiwizacja).

Dodatkowo:

 • obliczanie należności za delegacje służbowe kierowców,
 • pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców,
 • analiza danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych (archiwizacja),
 • stałe nadzorowanie czasu pracy kierowców w celu wyeliminowania naruszeń.

Ewidencja czasu pracy jest wykonywana z wykorzystaniem programu do pełnej analizy czasu pracy kierowców, stosowanego przez większość służb kontrolnych w Polsce i w UE.

Przykładowe dokumenty przygotowywane przez naszą firmę w ramach usługi ewidencji czasu pracy kierowców:

1. Ewidencja-czasu-pracy-kierowcy-placa-minimalna-kraje-UE

2. Raport-brakujacych-tarcz-wykresowek

3. Raport-kontrolny-czasu-pracy-kierowcy-PIP

4. Raport-naruszen-czasu-pracy-kierowcy

5. Raport-roznicy-kilometrow-na-tarczach

CZAS PRACY KIEROWCY

(w tym płaca minimalna UE)

Czas Pracy Kierowcy wykonujemy zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy. Posiadamy specjalistów , którzy łączą wiedzę z praktyką!

Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego z kierowców – właścicieli firm również !

Przepisy w ustawie o czasie pracy kierowców obowiązują od 15.07.2013r. Wprowadzone regulacje w sposób zasadniczy porządkują długość pracy przewoźników, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe oraz osób wykonujących przewozy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Najistotniejsze wprowadzone zmiany dla przedsiębiorców to:

 • ograniczenie tygodniowego czasu pracy do przeciętnie 48 godzin, z możliwością wydłużenia do 60 godzin w sytuacji, gdy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym średnia nie przekroczy 48 godzin;
 • wprowadzono przerwę w wymiarze co najmniej 30 minut, która przysługuje po 6 kolejno następujących po sobie godzinach pracy jeżeli łączny wymiar pracy nie przekracza 9 godzin. Natomiast jeżeli czas pracy przekracza 9 godzin (zegarowych) wyżej wspomniana przerwa winna zostać odebrana w wymiarze najmniej 45 minut;
 • ograniczono czas pracy przedsiębiorcy do 10 godzin na dobę, jeżeli praca wykonywana jest w trakcie pory nocnej trwającej 4 godziny, które winny być wyznaczone między 00:00 a 07:00;
 • ustawa nakłada na przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy obowiązek prowadzenia własnej ewidencji czasu pracy;
 • ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy, który jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

WYKRESÓWKI

Tarczki są dostarczane do naszej firmy drogą pocztową, kurierską lub osobiście. To my je przechowujemy przez okres 3 lat!

Są następnie weryfikowane, skanowane w celu wykonania prawidłowej analizy czasu pracy.

DANE z KART KIEROWCÓW

Pliki cyfrowe mogą być dostarczane do nas drogą mailową. Dodatkowo nasi klienci odczytu kart dokonują u nas osobiście (w biurze lub na stacji benzynowej w Tarnowie) BEZPŁATNIE.

DANE z GPS

Na podstawie danych z GPS możemy wykonać szczegółową analizę m.in. podróży służbowej.