+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Planujesz założyć działalność gospodarczą? Sprawdź gdzie i jakie znajdziesz wsparcie z nowych Funduszy Europejskich.

Dobra wiadomość dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy. Już niedługo takie plany będzie można zrealizować z pomocą nowych Funduszy Europejskich. To, na ile pomogą Fundusze, będzie zależało od tego, kim jest przyszły przedsiębiorca i jaką firmę chce założyć. Oto garść wskazówek, gdzie szukać wsparcia.

DLA MŁODYCH BEZROBOTNYCH

Osoby do 29 roku życia, zwłaszcza te, które nie pracują ani nie kształcą się, pieniądze na założenie firmy i wsparcie w tym procesie znajdą w programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). PO WER oferuje różne rodzaje aktywizacji zawodowej, m.in. daje szansę na uzyskanie bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Ponadto przyszli młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na doradztwo i szkolenia jak prowadzić firmę. Nie zabraknie też wsparcia pomostowego. 

Na razie jest pewne, że granty na firmy dla młodych będą. Na szczegóły m.in. jak duże będzie wsparcie oraz na jakich warunkach, trzeba jeszcze poczekać do ogłoszenia pierwszych konkursów. 

DLA INNOWACYJNYCH

Najbardziej zorientowany na rozwój przedsiębiorczości jest Program Inteligentny Rozwój (PO IR). Tutaj bezpośrednich dotacji na założenie firmy nie ma, ale program także pomoże początkującym przedsiębiorcom.

Jak? Po pierwsze poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), czyli różnego rodzaju parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii itp. Jedną z ról IOB będzie wspomaganie innowacyjnych start-upów, m.in. poprzez sieciowanie, pomoc w nawiązywaniu kontaktów między start-upami, a inwestorami i doradcami biznesowymi, czy doradztwo potrzebne przy zakładaniu i rozwoju firmy.

Po drugie poprzez fundusze kapitałowe. POIR ma finansować fundusze Venture Capital, zaś te mają wyszukiwać obiecujące młode firmy i zasilać je gotówką i poradami. W niektórych województwach też z programów regionalnych będą finansowane fundusze inwestujące w młode firmy, czy instytucje otoczenia biznesu. 

Pomoc dla studentów i absolwentów z innowacyjnymi pomysłami będzie również w Programie Polska Wschodnia (PO PW), który działa w pięciu województwach na ścianie wschodniej. W tych regionach po raz pierwszy w kraju pojawią się „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Będzie to specjalny program  akceleracyjny dla młodych firm. Absolwent studiów wyższych czy student ostatnich lat (do 35 roku życia), który ma pomysł na innowacyjny biznes, otrzyma w pierwszej kolejności miękkie wsparcie – doradcy pomogą jej ocenić pomysł czy przygotować plan rozwoju, będzie też coaching, mentoring czy wsparcie w testowaniu nowego produktu lub usługi.

Najlepsze pomysły w drugim etapie  będą mogły liczyć na wsparcie we wprowadzeniu produktu (usługi) na rynek.

Dla tych, którzy niekoniecznie mają pomysły na innowacyjny biznes i nie zaliczają się już do młodzieży, wsparcie na założenie firmy znajduje się w 16 programach regionalnych. Teoretycznie każdy region sam ustala jakie kwoty przeznaczy na pomoc w założeniu firmy i kto je dostanie.

W praktyce we wszystkich województwach wsparciem zostaną  objęte przede wszystkim osoby pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz niskowykwalifikowane.

– W poprzedniej perspektywie nie było takiego obostrzenia ze strony Komisji Europejskiej. Tym razem działania z zakresu aktywizacji zawodowej będą uwzględniały odpowiednie kryteria efektywności zatrudnieniowej, określone w odniesieniu do poszczególnych grup docelowych lub obszarów – informuje Jolanta Żabska-Cichoń, Kierownik Działu Programowania Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Zwraca uwagę, że preferowane będą projekty generujące nowe miejsca pracy, koncentrujące się na terenie powiatów o najwyższej stopie bezrobocia lub koncentrujące się na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej. Te osoby mogą liczyć na dotacje na rozpoczęcie działalności.

DLA POZOSTAŁYCH: POŻYCZKI NA START

Co jeśli ktoś nie kwalifikuje się jako osoba o trudnej sytuacji na rynku pracy? Dla takich przyszłych przedsiębiorców przygotowano instrumenty pozadotacyjne, np. pożyczki. W programach regionalnych na lata 2014-2020 wzrośnie rola jednorazowych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i poręczeń dla firm. Będzie to szczególnie widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych.

Do tej pory maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia wynosiła 40 tys. zł, a pożyczki – 50 tys. zł. Te ostatnie były oferowane na bardziej preferencyjnych warunkach niż kredyty w bankach komercyjnych. Przedsiębiorcy mogli też otrzymywać wsparcie pomostowe w wysokości ok. 1,2 tys. zł miesięcznie przez 6-12 miesięcy.

Przed uzyskaniem środków należało podpisać weksel in blanco i przedstawić jeszcze inną formę zabezpieczenia (np. poręczenie, zastaw lub hipoteka). Szczegóły dotyczące dofinansowania pojawią się w dokumentacji konkursowej. Konkursy prawdopodobnie ruszą w drugim lub trzecim kwartale 2015 r. 

Źródło:http://funduszeue.wp.pl/informacje/czas-dla-przedsiebiorczych_a51