ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy !!!

Chcesz wyrobić Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika (licencję transportową) lub Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (dla spedycji) lecz nie posiadasz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

Najwyższa pora, aby się z nami skontaktować.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady certyfikat kompetencji zawodowych potrzebny jest jako jeden z dokumentów do uzyskania licencji.

Certyfikacja kompetencji zawodowych nie dotyczy kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchwalające dyrektywę Rady 96/26/WE – „zarządzający transportem” oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez przedsiębiorcę lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, tę osobę fizyczną lub, w razie potrzeby, inną osobę fizyczną wyznaczoną przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy, zarządzającą w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi przedsiębiorcy”)

Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia warunki przewidziane w art. 3ust. 1 lit. b) i d) (posiada rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich; cieszy się dobrą reputacją; posiada odpowiednią zdolność finansową; oraz posiadać wymagane kompetencje zawodowe) i która:

  1. w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;
  2. ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz
  3. posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

W związku z obowiązującymi przepisami i wychodząc naprzeciw potrzebom firm transportowych, które obsługujemy i nie tylko pragniemy poinformować, iż możemy użyczyć Certyfikatu Kompetencji Zawodowych firmom mającym siedzibę w województwie małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim.

Szczegółowe informacje o zasadach użyczenia uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 606 688 333.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych