+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej, fontanna dla Parku Sanguszków czy plaża miejska nad Wątokiem, to niektóre z projektów, jakie mieszkańcy zgłosili do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Do urzędu wpłynęło 14 projektów o łącznej kwocie ponad pięć milionów sześćset tysięcy złotych.  Wniosków może być jednak więcej. Do magistratu spływają bowiem jeszcze te, które zostały wysłane przez mieszkańców drogą pocztową.  Zgodnie z regulaminem za datę zgłoszenia projektu uważa się datę stempla pocztowego. 

Od  2 maja, trwa weryfikacja projektów w zakresie spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych. Cztery ze zgłoszonych inicjatyw to propozycje z zakresu infrastruktury drogowej. Znaczna część – pięć wniosków dotyczy sfery rekreacyjno-sportowej, w tym modernizacji placów zabaw. Trzy związane są z modernizacja parków miejskich, a dwa dotyczą wydarzeń prospołecznych.

2 czerwca ogłoszona zostanie pełna lista projektów dopuszczonych do głosowania  i projektów odrzuconych. O tym, czy zgłoszona inicjatywa zostanie zrealizowana, zdecydują mieszkańcy Tarnowa w głosowaniu, które potrwa od 18 do 28 czerwca. Głosować będzie można wyłącznie elektronicznie, a uprawnieni do tego będą mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców oraz mieszkańcy Tarnowa , którzy ukończyli  16 lat i  posiadający Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium. Dodatkowo uprawnionym do głosowania, którzy ze względu na ograniczoną sprawność, stan zdrowia lub wiek, nie mogą oddać głosu elektronicznie, Urząd Miasta Tarnowa zapewni możliwość głosowania bezpośrednio w miejscu ich pobytu na terenie miasta.

Lista projektów wybranych  przez tarnowian do realizacji  w roku 2018 w ramach szóstej  edycji Budżetu Obywatelskiego zostanie ogłoszona 30 czerwca .

Przypomnijmy, że Tarnów, jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadził dla mieszkańców tego rodzaju możliwość. Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego odbyła się w 2013 r. W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono dwa miliony złotych.

Źródło: http://www.tarnow.pl