ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Szkolenia realizowane w ramach projektu PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla MŚP z rejonu Małopolski – www.bonyszkoleniowe.pl 

Oferta szkoleń firmy euroPiM s.c. M.P. Kłusek

1. Tytuł Szkolenia: J. angielski w TRYBIE A1

Miejsce: Tarnów, ul. Graniczna 8A

Termin: 16.02.2015 – 27.03.2015

Ilość godzin: 70 godzin

Liczebność grupy: 1 osoba

Cena szkolenia: 3150,00 zł (45,00 zł/ 1 godzina)

Cel edukacyjny: Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie słownictwa z  określonej tematyki, gramatyki i umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie A1

Ramowy program szkolenia: dostępny w formie pisemnej po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: Obowiązkowy podręcznik jest zawarty w cenie szkolenia


 2. Tytuł Szkolenia: Kontrola należności przedsiębiorstwa w praktyce

Miejsce: Zakopane (szkolenie wyjazdowe) – sala szkoleniowa zgodna ze standardami MSUES

Termin: 09.03.2015 – 11.03.2015

Ilość godzin: 21 x 60 minut

Liczebność grupy: 10-15 osobowa

Cena szkolenia: 945,00 zł (45,00 zł/ 1 godzina)

Cel edukacyjny: Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie radzenia sobie z ryzykiem powstania nieściągalnych lub trudno ściągalnych należności celem zapewnienia stabilnej pozycji finansowej przedsiębiorstwa.

Ramowy program szkolenia: dostępny w formie pisemnej po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: szkolenie wyjazdowe, wyżywienie w cenie kursu


 

3.Tytuł Szkolenia: Czas pracy, przerw i odpoczynków kierowców wg obowiązującego prawa polskiego i unijnego, obsługa tachografów

Miejsce: Tarnów, ul. Graniczna 8A lub siedziba przedsiębiorstwa

Termin: 20.03.2015

Ilość godzin: 7 x 60 minut

Liczebność grupy: 1-2 osobowa

Cena szkolenia: 420,00 zł (60,00 zł/ 1 godzina)

Cel edukacyjny: Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie transportu w obszarze czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografów (m. in. zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z naruszeń przepisów transportowych, obsługa tachografów, interpretacja wydruków, rozliczanie czasu prowadzenia pojazdu, przygotowanie do kontroli PIP oraz ITD)

Ramowy program szkolenia: dostępny w formie pisemnej po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: brak


 

4. Tytuł Szkolenia: Czas pracy, przerw i odpoczynków kierowców wg obowiązującego prawa polskiego i unijnego, obsługa tachografów

Miejsce: Tarnów, ul. Graniczna 8A lub siedziba przedsiębiorstwa

Termin: 23.03.2015

Ilość godzin: 7 x 60 minut

Liczebność grupy: 3-5 osobowa

Cena szkolenia: 350,00 zł (50,00 zł/ 1 godzina)

Cel edukacyjny: Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie transportu w obszarze czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografów (m. in. zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z naruszeń przepisów transportowych, obsługa tachografów, interpretacja wydruków, rozliczanie czasu prowadzenia pojazdu, przygotowanie do kontroli PIP oraz ITD)

Ramowy program szkolenia: dostępny w formie pisemnej po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: brak


 

5. Tytuł Szkolenia: Czas pracy, przerw i odpoczynków kierowców wg obowiązującego prawa polskiego i unijnego, obsługa tachografów

Miejsce: Tarnów, ul. Graniczna 8A lub siedziba przedsiębiorstwa

Termin:  24.03.2015

Ilość godzin: 7 x 60 minut

Liczebność grupy: 1-2 osobowa

Cena szkolenia: 420,00 zł (60,00 zł/ 1 godzina)

Cel edukacyjny: Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie transportu w obszarze czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografów (m. in. zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z naruszeń przepisów transportowych, obsługa tachografów, interpretacja wydruków, rozliczanie czasu prowadzenia pojazdu, przygotowanie do kontroli PIP oraz ITD)

Ramowy program szkolenia: dostępny w formie pisemnej po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: brak


 

6. Tytuł Szkolenia: Czas pracy, przerw i odpoczynków kierowców wg obowiązującego prawa polskiego i unijnego, obsługa tachografów

Miejsce: Tarnów, ul. Graniczna 8A lub siedziba przedsiębiorstwa

Termin: 25.03.2015

Ilość godzin: 7 x 60 minut

Liczebność grupy: 3-5 osobowa

Cena szkolenia: 350,00 zł (50,00 zł/ 1 godzina)

Cel edukacyjny: Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie transportu w obszarze czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografów (m. in. zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z naruszeń przepisów transportowych, obsługa tachografów, interpretacja wydruków, rozliczanie czasu prowadzenia pojazdu, przygotowanie do kontroli PIP oraz ITD)

Ramowy program szkolenia: dostępny w formie pisemnej po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: brak


 

7. Tytuł Szkolenia: Czas pracy, przerw i odpoczynków kierowców wg obowiązującego prawa polskiego i unijnego, obsługa tachografów

Miejsce: Tarnów (sala szkoleniowa zgodna ze standardami MSUES) lub siedziba przedsiębiorstwa

Termin: 27.03.2015

Ilość godzin: 7 x 60 minut

Liczebność grupy: 7-9 osobowa

Cena szkolenia: 315,00 zł (45,00 zł/ 1 godzina)

Cel edukacyjny: Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie transportu w obszarze czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografów (m. in. zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z naruszeń przepisów transportowych, obsługa tachografów, interpretacja wydruków, rozliczanie czasu prowadzenia pojazdu, przygotowanie do kontroli PIP oraz ITD)

Ramowy program szkolenia: dostępny w formie pisemnej po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: brak


 

8. Tytuł Szkolenia: Czas pracy, przerw i odpoczynków kierowców wg obowiązującego prawa polskiego i unijnego, obsługa tachografów

Miejsce: Tarnów (sala szkoleniowa zgodna ze standardami MSUES) lub siedziba przedsiębiorstwa

Termin: 30.03.2015

Ilość godzin: 7 x 60 minut

Liczebność grupy: 10-12 osobowa

Cena szkolenia: 315,00 zł (45,00 zł/ 1 godzina)

Cel edukacyjny: Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie transportu w obszarze czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografów (m. in. zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z naruszeń przepisów transportowych, obsługa tachografów, interpretacja wydruków, rozliczanie czasu prowadzenia pojazdu, przygotowanie do kontroli PIP oraz ITD)

Ramowy program szkolenia: dostępny w formie pisemnej po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: brak


 

9. Tytuł Szkolenia: J. niemiecki w TRYBIE A1 lub A2 lub B1 lub B2

Miejsce: Tarnów, ul. Graniczna 8A lub siedziba przedsiębiorstwa

Termin: 23.03.2015 – 30.04.2015

Ilość godzin: 60 godzin

Liczebność grupy: 1 osoba

Cena szkolenia: 2025,00 zł (45,00 zł/ 1 godzina)

Cel edukacyjny: Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie słownictwa z  określonej tematyki, gramatyki i umiejętności komunikowania się w języku niemieckim na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2

Ramowy program szkolenia: dostępny w formie pisemnej po zbadaniu potrzeb szkoleniowych.

Informacje dodatkowe: Obowiązkowy podręcznik jest zawarty w cenie szkolenia