ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

1. Kodeks pracy

2. Ustawa o VAT

3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

4. Ustawa o rachunkowości