+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Od dnia 1 maja 2017 roku na terenie Austrii zacznie obowiązywać oznakowania wszystkich pojazdów ciężarowych i wszystkich emisji spalin Euro 3, Euro 4, Euro 5 i Euro 6.
W związku z sektoralnym zakazem jazdy i wyjęciem z niego wszystkich pojazdów ciężarowych klasy emisji spalin Euro 6 jak też klasy emisji spalin Euro 5 do 31.04.2017 – był wprowadzony obowiązek oznakowania tych 2 klas pojazdów winietą ekologiczną już od ubiegłego roku.

Natomiast z dniem 1 maja 2017 wchodzi obowiązek oznakowania wszystkich pojazdów klas emisji spalin Euro 3, Euro 4, Euro 5 i Euro 6. Pojazdy o klasie emisji spalin Euro 1 i Euro 2 nie mogą już jeździć przez Tyrol.

Poza tym z początkiem maja zaczyna obowiązywać również  zakaz jazdy przez Tyrol dla wszystkich pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony z wyjątkiem pojazdów klasy emisji spalin Euro 6.

Sektoralny zakaz jazdy w Trolu obowiązywał wcześniej od 1.11.2016 roku, ale po burzliwej krytyce Unii Europejskiej Tyrol ugiął się i z zakazu zostały zwolnione pojazdy z silnikami emisji spalin Euro 5, EEV i Euro 6 – z czego pojazdy Euro 5 i EEV tylko do 30 kwietnia 2017 roku.