+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Przedsiębiorcy, zwłaszcza początkujący, mają wątpliwości czy mogą anulować fakturę czy konieczna będzie korekta. W przepisach dotyczących podatku VAT nie występuje takie pojęcie jak: anulowanie wystawionej faktury. Z ustawy o VAT dowiadujemy się za to, w jakich przypadkach musimy wystawić fakturę korygującą. Spójrzmy:

Gdy po wystawieniu faktury:

   1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
   2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
   3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
   4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
   5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik musi wystawić fakturę korygującą. 

Mimo tych przepisów, w praktyce dopuszcza się „anulowanie faktur”. Jest to potoczne stwierdzenie, ale bez obaw – panie w urzędzie skarbowym nie raz już o tym słyszały 🙂

Spójrzmy na interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2010 r. (IPPP2/443-17/10-2/MM): Dopuszczalne jest anulowanie dokumentów (oryginału i kopii faktury) w przypadku, gdy nie zostały one jeszcze wprowadzone do obiegu prawnego. Dokumenty tych operacji księgowych opatrzone odpowiednią adnotacją powinny być zachowane w dokumentacji wnioskodawcy, bez konieczności wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

Anulowanie faktury będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki:

 • nie doszło do wykonania usługi, dostawy i wydania towaru,
 • nie wprowadzono faktury do obrotu prawnego.

Pierwszy punkt jest jasny jak słońce – nic się jeszcze nie wydarzyło: nie wykonaliśmy danej usługi czy nie dowieźliśmy towaru. Natomiast czym jest wprowadzenie do obrotu prawnego? To sytuacja, w której np. zobaczyliśmy błąd w programie księgowym, zanim doręczyliśmy faktury do kontrahenta.  Sprzedawca musi posiadać zarówno kopię jak i oryginał faktury.

Jak anulować fakturę? Na oryginalne i na kopii należy nanieść adnotację „anulowano” i przekreślić oba dokumenty. W ten sposób zabezpieczamy się prawnie, że nikt ponownie nie wykorzysta tego dokumentu. Można także napisać na fakturze powód anulowania. Mimo że anulowane faktury nie podlegają ewidencji, trzeba je trzymać w firmowym archiwum, aby zachować ciągłość w numeracji.

Źródło: www.blogksiegowy.pl