+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Rozpoczyna się realizacja 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan.

W kwietniu i maju odbywać w każdym subregionie odbywać się będą warsztaty informacyjno-edukacyjne, podczas których będzie można porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się jak poprawnie zgłosić zadanie, aby bez problemu przeszło niezbędne weryfikacje i trafiło na listę projektów poddanych pod głosowanie. W Tarnowie spotkanie odbędzie się 26 kwietnia o godz. 15.00 w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przy ul. Nowy Świat 30.

Mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 7 maja do 6 czerwca 2018 r. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 31 sierpnia br.

Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 10 września do 5 października. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do 30 listopada 2018 r.

Źródło: http://www.tarnow.net.pl